Kerkbestuur

De parochie wordt bestuurd door een kerkbestuur. De kerkbestuursleden worden in de gemeentevergadering gekozen en dan voorgedragen aan de aartsbisschop van Utrecht, die de kerkmeester voor een periode van vier jaar benoemt. Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor alle zaken die in de parochie spelen. Zij legt verantwoording af aan de gemeentevergadering en aan het landelijk bestuur.

 

 Voorzitter:  Dhr. R.B.J.J.M (Rudolf) Scheltinga 06-55768444   
 Secretaris:  Mw. W. (Wilma) van Oevelen - Eijkelboom 035-6010246  
 Penningmeester:  Mw. M. (Marta) Schouten - Kropielnicka 06-20298931  
 Lid:  Dhr. D. (Dick) Noordzij    
 Lid:  Vacature    


Bankrekeningen ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort:
NL62INGB0000443746 en NL30ABNA0553125060
Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS