Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Januari | Diakenwijding Angela Berben-Schuring

3 februari om 15.00 uur

Diakenwijding Angela Berben in de Oud-Katholieke kerk.

Op zondag 3 februari 2013 zal pastoraal werker Angela Berben-Schuring door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen, tot diaken worden gewijd in de Oud-Katholieke parochiekerk H. Georgius/St. Joris op ’t Zand, ’t Zand 13 te Amersfoort.
Van jongs af aan was er in Angela een verlangen tot het ambt gewijd te worden. Na het voltooien van haar studie theologie, vele werkzame jaren en haar kerkelijk examen aan het Oud-Katholiek seminarie is het dan nu zover.
De eucharistieviering begint om 15.00 uur. Er worden veel mensen verwacht, dus zorg dat u bijtijds aanwezig bent voor een zitplaats. Na afloop van de dienst, die feestelijk belooft te worden, is er gelegenheid de nieuwe diaken te feliciteren en met haar het glas te heffen.

NB Voor informatie over de bereikbaarheid van de kerk klik hier.