Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Maart | Gemeentevergadering 24 april a.s.

Op woensdag 24 april a.s.om 19.30 uur is de gemeentevergadering in de Joriszaal. Zoals gebruikelijk zullen er op deze voorjaarsvergadering allerlei parochiezaken worden besproken, zoals de restauratie van het kerkgebouw, het jaarverslag en de financiële stukken. U bent allen van harte welkom om deze vergadering bij te wonen en om mee te praten en te denken over onze parochie.