Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Maart | Bijdragen aan de restauratie van ons kerkgebouw?

De restauratie is gereed, maar het gat in de financiën van de parochie is nog lang niet gedicht. Iedere gift is zeer welkom op AMRO Bank 55.31.25.060 ten name van Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort.