Christus valt onder het kruis

Christus valt onder het kruis.

Christus valt onder het kruis.

(Noord Nederlands, begin 17de eeuw, 191 cm.)

In een woelige menigte in het midden Christus in een donker kleed, steunend op de knieën en handen met het kruis op de rug. Veronica in rood gewaad met gele mantel, droogt zijn hoofd met doornenkroon, met een doek af. Maria links wenend, zij draagt een blauw kleed met sluier. Het eind van het kruis wordt ondersteund oor Simon van Cyrene in rood omgorde tuniek. Achter Christus lopen de twee moordenaars, de handen op de rug gebonden in de stoet mee. Eén wordt door een soldaat bij de haren gevat.

Bewonder eveneens de volgende kunstvoorwerpen:

Oud-Katholieke parochie van de H. Georgius, Joris op 't Zand, Amersfoort | Site techniek: SyncCMS