Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

April | Bericht over onze kerk in het tijdschrift Reveil

Reveil is een onafhankelijk, christelijk maandblad. In het meinummer 2013 staat in de rubriek Keuringsdienst van Kerken een mooi bericht over onze kerk. De website van Reveil is: www.maandbladreveil.nl