Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Juli | Open Monumentendag 2013

27e Open Monumentendag
Ook dit jaar is ons kerkgebouw geopend op Open Monumentendag en wel op zaterdag 14 september a.s. van 10.00 - 17.00 uur. Van 12.20 - 12.45 uur zal het kamerkoor Chantatouille een optreden verzorgen.
U bent van harte welkom in ons kerkgebouw dat er na de restauratie weer prachtig uitziet!

Landelijk thema
Het algemene, landelijke thema is dit jaar Macht & Pracht. Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn voor verschillende soorten macht en de pracht die daar in Nederland uit voortkwam en ons nog steeds omringt. Te denken valt bijvoorbeeld aan politieke macht, economische macht, rechterlijke macht of kerkelijke macht. De rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is overal om ons heen in gebouwen terug te vinden: kastelen en paleizen, grachtenpanden en patriciershuizen of buitenplaatsen en landgoederen. Maar denk ook aan de grootsheid en luister van de gebouwen die de verschillende kerkgenootschappen voortbrachten, of de rijk gedecoreerde handels- en kantoorgebouwen en de gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur.
Een grote diversiteit aan monumenten van Macht & Pracht zal op Open Monumentendag 2013 toegankelijk zijn. De verbinding met Europa zal daarin extra aandacht krijgen. In 2013 wordt de Vrede van Utrecht herdacht, evenals de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Beide herdenkingen waren aanleiding om te kiezen voor Macht & Pracht op deze 27e Open Monumentendag.
In 1713 werd aan de onderhandelingstafel een einde gemaakt aan een reeks van oorlogen in Europa: de Vrede van Utrecht was geboren. In verband met de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht zal de landelijke opening van Open Monumentendag 2013 op donderdag 12 september plaatsvinden in Utrecht.
De Vrede van Utrecht wordt het hele jaar door uitgebreid gevierd. Meer informatie: http://www.vredevanutrecht2013.nl/.