Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Augustus | Ontslapen van de H. Maagd Maria

Zondag 18 augustus 2013

Op zondag 18 augustus a.s. wordt het Hoogfeest gevierd van het 'Ontslapen van de H. Maagd Maria'. Aanvang: 10.00 uur.