Wie is Jezus?

Uit de bijbel

In die tijd ontbood Johannes een tweetal van zijn leerlingen en stuurde ze naar de Heer om te vragen:‘Zijt Gij de komende of hebben wij een ander te verwachten?’

Lucas 7, 18b-19

Ter inspiratie
Als het bijzondere van het christendom deze Jezus Christus zelf is, ja, als diezelfde Christus tegelijk het programma is van het christendom, dan rijst de vraag: Wie is die Jezus? Wat wilde hij?
Volgens Jezus is liefde wezenlijk liefde tot God en tot de mens tegelijk. Jezus is gekomen om de wet te vervullen, om Gods wil, die op het welzijn van de mens gericht is, tot zijn recht te laten komen. Daarom kan hij zeggen dat alle geboden besloten liggen in het dubbelgebod van de liefde. Ook het jodendom spreekt hier en daar al over liefde in dubbele zin. Bij Jezus vinden we echter concreet en in alle eenvoud een tot dan toe ongekende reductie en concentratie van alle geboden op dit dubbelgebod. Hij maakt de liefde tot God en de liefde tot de mens tot een onlosmakelijke eenheid. Sindsdien is het onmogelijk om God en mens tegen elkaar uit te spelen.
Hans Küng, Jezus. 2013

Informatie met dank aan de Uitgeverij Abdij van Berne
De afbeelding: Johannes de Doper, Grote Kerk HoornOud-Katholieke parochie van de H. Georgius,
"St. Joris op 't Zand"
't Zand 13
3811 GB  Amersfoort
033 - 472 1506  &  06 - 55 768 444

Site techniek: SyncCMS